Περιφέρεια Αττικής: Συμμετοχή στην 21η Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα – Δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος και ενάντια στην κλιματική αλλαγή

0

unnamed
Η Περιφέρεια Αττικής θα παρακολουθήσει από κοντά και θα συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις της Διεθνούς Συνδιάσκεψης (COP 21) που διοργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συνεδρίου στις 29 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης COP 21, οι τοπικές αρχές και πόλεις καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αναμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενέργειες – δράσεις – πολιτικές που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δηλώνοντάς τις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Non State Actor Zone for Climate Action» (NAZCA) http://climateaction.unfccc.int/about.aspx.

Από την πλευρά της Ελλάδας, η Περιφέρεια Αττικής εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη NAZCA, όπως και ο δήμος Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας δέσμευση συμβολής στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Συνδιάσκεψη CO P21 στο Παρίσι την 5η Δεκεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση.

Να πούμε ότι η 21η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή συγκαλείται, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο Παρίσι, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2ο C, πάνω από τα επίπεδα που είχε στην προ-βιομηχανική εποχή. Πρόκειται για μία συνεδρίαση – ορόσημο με θεματικό άξονα τις αμέτρητες και εμφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη.

Η 21η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή έχει ως στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2ο C, πάνω από τα επίπεδα, που είχε στην προ-βιομηχανική εποχή

Η 21η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή έχει ως στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2ο C, πάνω από τα επίπεδα που είχε στην προ-βιομηχανική εποχή

Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP 21, αναμένεται να μετέχουν περίπου 50.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 25.000 επίσημοι εκπρόσωποι κρατών, διακυβερνητικοί οργανισμοί, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στην πλατφόρμα NAZCA, που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για το κλίμα και να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις, ώστε να προσυπογράψουν ένα κείμενο συμφωνίας για την προστασία του πλανήτη κατά τις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης, καταγράφονται οι δεσμεύσεις για την κλιματική δράση όπως δηλώνονται από επιχειρήσεις, πόλεις, περιφέρειες και επενδυτές.

Μέχρι στιγμής συμμετέχουν 582 πόλεις, 98 περιφέρειες, 1.157 εταιρείες και 340 επενδυτές, εκτός από τις συμμετοχές της Ελλάδας.

 Η πλατφόρμα NAZCA δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για το κλίμα και να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις. Οι τοπικές αρχές και πόλεις καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αναμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενέργειες – δράσεις – πολιτικές που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


Η πλατφόρμα NAZCA δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για το κλίμα και να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις. Οι τοπικές αρχές και πόλεις καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αναμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενέργειες – δράσεις – πολιτικές που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Συνδιάσκεψη COP21 και στην πλατφόρμα NAZCA αποτελεί τη συνέχεια μίας σειράς από ενέργειες και δράσεις σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή:

• Το πρόγραμμα ORIENTGATE αποσκοπούσε να συντονίσει τις προσπάθειες προσαρμογής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας μια μόνιμη συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων που παράγουν κλιματικές γνώσεις με κοινότητες που εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις. Στο πλαίσιο του ORIENTGATE, έχει εκπονηθεί Πιλοτική Μελέτη & Στρατηγική για τους Υγροτόπους της Αττικής με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ», όπου μελετώνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους Υγροτόπους της Αττικής και περιγράφονται άξονες δράσης για την προσαρμογή τους σε αυτήν καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξή τους, (Νοέμβριος 2014)

• Ακόμη, από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, διοργανώθηκε με επιτυχία μία από τις δύο εκδηλώσεις «δορυφόρους» στη χώρα μας, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) με τίτλο «Ευαισθητοποίηση των φορέων για την αποκατάσταση του υγροτόπου «Μπρεξίζα», της Περιφέρειας Αττικής»

• Επιπλέον πολύ σημαντική είναι η από το Σεπτέμβριο 2015 ένταξη του έργου «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής» (ΑΔΑ: 7ΛΤΕ465ΦΘΗ-ΤΟΟ) στο Πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Share.

About Author

jjfhjejwefhwe fwejfhiwejfdowf weijfowjfowf wfwoefosedjcow fwoefoiwujcf wfwofwo efoweow fdwof wf wo dowjwoeefj fwoj dfwe weoffjwifiwedj jdows dwe dwjufowfw fwof.

Comments are closed.