Πανελλήνιο Συνέδριο στο Αιγάλεω για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης – Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

0

Σε πανελλήνιο κέντρο αλληλεγγύης τείνει να εξελιχθεί η πόλη μας, καθώς η φιλοξενία του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, αποτέλεσε άλλη μια δράση του Δήμου σ’ αυτόν τον τομέα.

Το αντικείμενο της διοργάνωσης ήταν η συνεργασία του κράτους με τους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπ. Υγείας, του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), ενώ πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της πόλης την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Επίσης στο συνέδριο ανακοινώθηκε και υπογράφηκε το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προηγουμένως αναδείχθηκαν νέες προτάσεις από την πλευρά των Δήμων για τη διατήρηση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών και την αλληλεγγύη στη χώρα, εν μέσω κρίσης.

Στα πλαίσια των εργασιών του πραγματοποιήθηκε και η Τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των Υγιών Πόλεων του Δικτύου, όπου παρουσιάστηκαν οι κύριοι άξονες πολιτικής και δράσης των Υγιών Πόλεων για το 2014 – 2019, ενώ αναλύθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ισότητα στην Υγεία και την πολιτική για την Υγιή Γήρανση.

Κατά την διάρκειά του παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα του Διαδημοτικού Δικτύου όπως η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία, στην εκπαίδευση και στο σπίτι, το νέο πρόγραμμα Α’ βοηθειών με τη συνεργασία της ΕΔΟΚ, η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η χρήση της Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Δικτύου και τέλος, η ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, ο δήμαρχος Αιγάλεω Δημ. Μπίρμπας, που φιλοξένησε την όλη διοργάνωσή και ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της ΚΕΔΕ, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Στην συνέχεια, αφού χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κρίση, ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στις μέρες μας, τόνισε: «Οι δράσεις και οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν, αποτελούν το μεγάλο κοινωνικό κέρδος της κρίσης και ανέδειξαν, ανάμεσα στους φορείς υλοποίησής τους, την Αυτοδιοίκηση “πρωταθλήτρια”. Αυτές οι δράσεις και δομές αποτελούν και το αντικείμενο συζήτησης του συνεδρίου μας. Αυτές οι δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις και δομές αποτελούν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των πολιτών και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που άρχισε να διαφαίνεται στην αλλαγή της πορείας της χώρας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διατήρηση των κόκκινων γραμμών άμυνας απέναντι στους δανειστές και την επιτακτική ανάγκη της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας με κοινωνικό, δημοκρατικό και οικολογικό πρόσημο. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι αναντικατάστατος και πρέπει να κατοχυρωθεί σε κάθε φάση αυτής της πορείας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίησής της. Ας το λάβουμε υπόψη στις προσεγγίσεις μας».

«Αυτές οι δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις και δομές αποτελούν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των πολιτών και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο», τόνισε ο δήμαρχος Αιγάλεω Δημ. Μπίρμπας κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου

«Αυτές οι δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις και δομές αποτελούν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των πολιτών και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο», τόνισε ο δήμαρχος Αιγάλεω Δημ. Μπίρμπας κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Δικτύου και αντίστοιχα της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι «η συγκεντρωτική νομοθεσία που διαχρονικά δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην ανεξάρτητη ανάπτυξη και στην ταχεία επίλυση των προβλημάτων εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κυριότερα σύγχρονα παραδείγματα στην παρεμπόδιση αυτή του έργου των Δήμων λόγω της κεντρικής νομοθεσίας, αποτελούν η διαχείριση των απορριμμάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός και τα επισιτιστικά προγράμματα υπέρ των ευπαθών ομάδων.».

Η διαχρονική συγκεντρωτική νομοθεσία όλων των κυβερνήσεων εμποδίζει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και την ταχεία επίλυση των προβλημάτων εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης

Η διαχρονική συγκεντρωτική νομοθεσία όλων των κυβερνήσεων εμποδίζει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και την ταχεία επίλυση των προβλημάτων εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν και τη δεύτερη ημέρα, με τρεις σημαντικές ενότητες, εντός των οποίων τέθηκαν και αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων στους Δήμους-μέλη του Δικτύου, με σκοπό την προαγωγή της Υγείας, την Προληπτική Ιατρική και τον σχεδιασμό τοπικών πολιτικών για την υγεία σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του οποίου το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελεί πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την προοπτική των ΚΕΠ Υγείας, ενώ συζητήθηκαν οι κοινωνικές δομές υγείας – πρόνοιας των Δήμων και τα προβλήματα που παρουσιάζουν λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και οι καλές πρακτικές και προοπτικές.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου, Γιώργος Μακρυνός επισήμανε: «Το συνέδριο ανέδειξε τη στρατηγική των υγιών πόλεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τη διακήρυξη των Αθηνών και στα πλαίσια αυτά, θα εφαρμόσει δράσεις κοινωνικά χρήσιμες για τους δημότες και βιώσιμες για τις πόλεις. Από τις εργασίες του συνεδρίου αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Δήμων στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η άμεση ανάγκη ενίσχυσης με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων αλληλέγγυων κοινωνικών δομών υγείας και πρόνοιας τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από το Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης».

Εκτός από τους προαναφερόμενους, στην κεντρική συζήτηση του συνεδρίου συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από την Πολιτεία και από την πλειοψηφία των 175 Δήμων – μελών, όπως οι κ.κ.:

Ηρακλής Γκότσης, πρόεδρος ΠΕΔΑ και δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Κατερίνα Θανοπούλου, αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, Κατερίνα Κνήτου, Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Το συνέδριο επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπυρίδων Τζόκας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κωνσταντίνος Πουλάκης.

Επίσης παραβρέθηκαν οι εξής δήμαρχοι: ο Παναγιώτης Γκυρίνης, Δήμος Αλεξάνδρειας, ο Νικόλαος Μπάμπαλος, Δήμος Ηρακλείου Αττικής, ο Νικόλαος Καραπάνος, Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Δημήτριος Κάρναβος, Δήμος Καλλιθέας, η Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη, Δήμος Κάσου, ο Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμος Περάματος, ο Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμος Μεγαρέων, ο Μιλτιάδης Καρπέτας, Δήμος Μεταμόρφωσης, ο . Ηρακλής Γκότσης, Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Εμμανουήλ Καρράς, Δήμος Νέας Προποντίδας, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμος Σίφνου, ο Δημήτρης Πρεβεζάνος, Δήμος Σκιάθου, ο Δημήτριος Μάρκου, Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ο Άρης Καραχάλιος, Δήμος Φαρσάλων, ο Παντελής Ξυριδάκης, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και ο Χρήστος Παππούς, Δήμος Φυλής, η Μαρία Ανδρούτσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του δήμαρχου Αιγάλεω Δημ. Μπίρπα κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου κινήθηκε σε δύο άξονες: Στην αναγκαία για την εποχή μας ριζοσπαστική αλλαγή της οργάνωσης του κράτους και των θεσμών του, καθώς και στο νέο εθνικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα ο κ. Μπίρμπας υπογράμμισε ότι κομβική επιλογή και διεκδίκηση της Τ.Α. από την Κεντρική Εξουσία πρέπει να είναι και είναι, ο Δήμος να καταστεί ο συντονιστικός φορέας ενός νέου τοπικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στη χωρική του ενότητα, αλλά και ο κύριος φορέας (ο Δήμος) της παροχής των δημοσίων κοινωνικών και αλληλέγγυων υπηρεσιών στους πολίτες, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Ο δεύτερος άξονας της τοποθέτησης του δημάρχου Αιγάλεω κινήθηκε στην διαπίστωση ότι ο ρόλος των Δήμων στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών έχει σημαντικά αναβαθμιστεί (αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους όσο και με τις αλληλέγγυες δομές που δημιουργήθηκαν), τονίζοντας στην συνέχεια ότι η Αυτοδιοίκηση έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας, αλλά και με τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, συμβάλλει ταυτόχρονα, και στην εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Στο κλείσιμο δε της ομιλίας του, ο κ. Μπίρμπας έθεσε και τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική λειτουργία ενός τέτοιου εθνικού πλαισίου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την τοποθέτηση του δημάρχου Αιγάλεω, Δημ. Μπίρμπα πατήστε εδώ

Share.

About Author

jjfhjejwefhwe fwejfhiwejfdowf weijfowjfowf wfwoefosedjcow fwoefoiwujcf wfwofwo efoweow fdwof wf wo dowjwoeefj fwoj dfwe weoffjwifiwedj jdows dwe dwjufowfw fwof.

Comments are closed.