Πανελλαδική συνάντηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ

0

Εν μέσω των αντιδράσεων και των επαφών κυβέρνησης – ΚΕΔΕ για το ΠΝΠ, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική συνάντηση αυτοδιοικητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο Cine Κεραμεικός (περιοχή Κεραμικού), την Κυριακή 26 Απριλίου.

Το θέμα της συνάντησης ήταν: «Οργανωτική αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης» και παραβρέθηκαν 195 μέλη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αποφασίστηκαν τα εξής:

α) η Ολομέλεια του τμήματος να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και όποτε κριθεί αναγκαίο

β) η Περιφερειακή συγκρότηση του τμήματος, στις 12 περιφέρειες πλην Αττικής, και η εκλογή μικρών συντονιστικών ομάδων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει, υποχρεωτικά, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου

γ) η δημιουργία Κεντρικής Γραμματείας του τμήματος, στην οποία θα μετέχουν: 24 άτομα που θα υποδειχθούν από τις 12 περιφέρειες, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποί σε ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔΑ, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα, ένας από το ΥΠΕΣ και μικρός αριθμός στελεχών, κυρίως από την Αττική, με ειδική αναφορά στην αυτοδιοίκηση

δ) ο ορισμός Συντονιστή και ολιγομελούς Συντονιστικής Επιτροπής από τη Γραμματεία του Τμήματος

ε) η επανασυγκρότηση των παρακάτω θεματικών επιτροπών επεξεργασίας και κατάθεσης προτάσεων: «Τα οικονομικά και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της Τ.Α», «Η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική αλληλεγγύη και η απασχόληση», «Το περιβάλλον και η διαχείριση των απορριμμάτων», «Τα θεσμικά ζητήματα»

στ) η λειτουργία, στα πλαίσια της Γραμματείας, δύο διακριτών ομάδων για τα ειδικά ζητήματα α` και β` βαθμού αυτοδιοίκησης.

Να σημειώσουμε ότι την πρώτη ( 5/4 ) Κυριακή του Απριλίου είχε πραγματοποιηθεί πάλι πανελλαδική συνάντηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης του κόμματος στο Cine Κεραμεικός με θέμα: «Επικαιροποίηση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τα κεντρικά θέματα της Αυτοδιοίκησης και την αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας».

Σ’ αυτή την συνάντηση είχαν εισηγηθεί οι κ.κ.: Σπ. Τζόκας Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Δημ. Μπίρμπας μέλος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αιγάλεω και Ν. Σακούτης μέλος της ΚΕΔΕ και του συντονιστικού οργάνου του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπ. Τζόκας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπ. Τζόκας

Οι κ.κ.: Σπ. Τζόκας, Δ. Μπίρμπας και Ν. Σακούτης εισηγήθηκαν τα θέματα: «Αυτοδιοίκηση, συμμετοχή και χωρική αντιπροσώπευση στο πολιτικό σύστημα», «Η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική αλληλεγγύη και η απασχόληση», «Επίκαιρα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων», ενώ είχαν παραβρεθεί 267 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και μέλος της ΚΕΔΕ  Δημ. Μπίρμπας

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και μέλος της ΚΕΔΕ Δημ. Μπίρμπας

Το μέλος της ΚΕΔΕ και του συντονιστικού οργάνου του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σακούτης

Το μέλος της ΚΕΔΕ και του συντονιστικού οργάνου του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σακούτης

Share.

About Author

jjfhjejwefhwe fwejfhiwejfdowf weijfowjfowf wfwoefosedjcow fwoefoiwujcf wfwofwo efoweow fdwof wf wo dowjwoeefj fwoj dfwe weoffjwifiwedj jdows dwe dwjufowfw fwof.

Comments are closed.