Ο Δήμος Αιγάλεω προσλαμβάνει προσωπικό

0

Με κυριότερο θέμα την κατεπείγουσα πρόσληψη προσωπικού για δύο μήνες  για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών , συνεδριάζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1.       Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις – Επισημάνσεις
2.      Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ στο Δήμο μας σε εκτέλεση της 1918/2013 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
3.      Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (δίμηνο)
4.      Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500 ευρώ(πλέον ΦΠΑ).
5.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Ν. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΑΤΕ)
6.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΚΑΝΟΥ & ΦΩΣΚΟΛΟΥ)
7.      Διαγραφή οφειλών μισθώματος περιπτέρου
8.      Μείωση μισθώματος περιπτέρου
9.      Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Θηβών 304
10.     Βεβαίωση αποδοχής για παροχή κοινωφελούς εργασίας
11.     Τοποθέτηση κιγκλιδώματος επί της οδού Ακροπόλεως 24
12.     Αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ του ΝΠ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
13.     Παράταση της αριθμ. 209/2014 (ΑΔΑ:Β857Ω6Ν-ΙΜΞ) απόφαση του ΔΣ με θέμα “Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη παραλαβή εργασιών του Δήμου”
14.     Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης

Share.

About Author

jjfhjejwefhwe fwejfhiwejfdowf weijfowjfowf wfwoefosedjcow fwoefoiwujcf wfwofwo efoweow fdwof wf wo dowjwoeefj fwoj dfwe weoffjwifiwedj jdows dwe dwjufowfw fwof.

Comments are closed.